400-8288387 sales@sinoswr.com

光强传感器

名         称:            光强传感器

型         号:            ZC0019

接         口:            USB接口

精         度:           低:±5%F.S
                               中:±5%F.S
                               高:±5%F.S

量         程:           低:0~600 LUX
                               中:0~6000 LUX
                               高:0~150000 LUX

分   辨   率:           低:0.15 LUX

                               中:1.5LUX

                               高:38LUX

简         介:用于光强的测量

 

 

  • 产品介绍
  • 典型实验
  • 学习资源

产品描述


 

 

 

 

 

 

 

♦ ZC0019光强传感器用于光强的测量


使用方法

♦  用USB数据线,将光强传感器与计算机连接

♦  打开数字化实验软件

♦  点击“教材通用软件”按钮,选择实验界面

♦  点击“新建实验”按钮,进入实验界面


注意事项

♦  在测量前需将探头的黑色盖子取下,注意选择合适的量程

♦  实验时将传感器探头正对光源测量

♦  测量中注意选择合适的量程以保证测量结果的准确性

典型实验

典型实验

 ♦  探究光照强度与距离的关系

其他典型实验

♦  测量光照的强度(用光敏电阻比较光照的强弱)实验
♦  外界条件对植物光合作用的影响因素实验
♦  外界条件对植物呼吸作用的影响因素实验

 

学习资源

产品说明书

下载链接:说明书【ZC0019_光强传感器(双量程)】_CHS_1.2

产品视频